Foto 37

In blinde drift
scheurt de stilte, bliksemend,
door de ijskorst.