Foto 36

Steeds weer schijnt de zon
in de inktzwarte krater
met enkel wat blauw.