Foto 6

Waarom zo huilen?
Ik ben wakker geworden
van jouw gesnik.