Foto 34

Orde is de vorm
waarop de schoonheid berust
van een mooi landschap.