Foto 32

Eén moment vangt het licht,
herschept het tot een beeld
vol geheimen.