Foto 27

Ik trap op het ijs:
het bliksemt
in het water.