Foto 25

Het grijze water
reikt tot de uitgestrekte
mistige hemel.